Mathematics; Statistics; Applications

Vol 46 (2023)

Special Issue: Advance of Mathematics in Science and Engineering

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Volume 46-2023

Krishnandan Verma
PDF
Riyaz Ur Rehman A, A Mohamed Ismayil
PDF
Shahana A R, Magie Jose
PDF
Meena S, Gajalakshmiy G
PDF
Meena S, Gajalakshmiy G
PDF
Christy Jenifer J, Kokilavani V
PDF
Gajalakshmi G, Meena S
PDF
Azhagendran N, Mohamed Ismayil A
PDF
Diviya K D, Anjaly Kishore
PDF
Janaki G, Gowri Shankari A
PDF
Jahir Hussain R, Afya Farhana M
PDF
Asim Basha M, Mohammed Jabarulla M
PDF
Mohammed Jabarulla Mohamed, Sivasamy Rajamanickam
PDF
S Ramkumar, R Sridevi
PDF
R Jahir Hussain, S Palaniyandi
PDF
G. Gnana Priya, A. Sabarmathi, V.S.V Naga Soundarya Lakshmi
PDF
S Palaniyandi, R Jahir Hussain
PDF
Pavithra Sivasamy, Vanthana Ramesh Kumar
PDF
P Padmavathi
PDF
K.K Myithili, R Keerthika
PDF
A Lekha, K.S Parvathy
PDF
R. Deepa, Dr. P. Sundararajan
PDF
J Senthamizh Selvan, R Jahir Hussain
PDF
Reeja Kuriakose, K. S Parvathy
PDF
R Tejaskumar, A Mohamed Ismayil
PDF
G Vinu Priya, R Jothilakshmi
PDF
CV Shakila, SK Khadar Babu
PDF
C. B. Sumathi, R. Jothilakshmi
PDF
K. Revathi, Dr. P. Sundararajan
PDF
A Nagoor gani, R Yogarani
PDF
A. Sudha, Dr. P. Sundararajan
PDF