Application of point method in risk evaluation for railway transport

Oľga Becherová

Abstract


The paper is dealing with risk assessment affecting the hazardous substances shipping by rail; there are identified and assessed risks during the work process. The point method is applied to evaluate how serious risks are. In conclusion, there are suggested particular measures to reduce or eliminate the risks. The main priority of the system should consist in providing a safe workplace, or minimizing and eliminating undesirable factors.


Keywords


transport, accident, emergency, hazardous substance, railway, risks assessment

Full Text:

PDF

References


Hečko, I. (1999) Teória a prax služby dopravnej polície, Akadémia Policajného zboru, Bratislava ISBN 80-8054-125-6.

Štatistika Eurostat

Hollá, K. (2008) Vybrané metódy a techniky využívané v procese identifikácie a analýzy rizík. Risk-Management.cz, ISSN 1802-0496.

Seňová, A., Antošová, M. (2007) Hodnotenie rizík možného ohrozenia bezpečnosti a zdravia zamestnancov ako súčasť kvality pracovného života v podniku. In: Manažment v teórii a praxi, roč. 3, č.1-2, ISSN1336-7137.

Zákon č.124/2006 Z. z. v znení zákona 309/2007 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Rosická, Z. (2007) Trained and Educated Employees – Crucial Assets to an Organization. Krízový manažment, Žilinská univerzita, Fakulta špeciálneho inžinierstva. ISSN 1336-0019.
DOI: http://dx.doi.org/10.23755/rm.v29i1.19

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Oľga Becherová

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ratio Mathematica - Journal of Mathematics, Statistics, and Applications. ISSN 1592-7415; e-ISSN 2282-8214.