The Impact of the Enlightenment on the Development of Scientific Fields in the Romanian Provinces

Theodora Flaut

Abstract


This paper aims to outline certain aspects of the changes brought about by the Age of Enlightenment on the overall progress of society. Emphasis will be placed on its specific features in the Romanian provinces and the impact of this movement on the development of various scientific fields.


Keywords


Enlightenment; Scientific Fields; Development

Full Text:

PDF

References


References

Agarwal, R., Sen, P., Syamal K. Creators of Mathematics and Computational Scinces. New-York:Ed.Springer. 2010.

A. Bidu-Vrănceanu. Diacronia în terminologie. Analele Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi. IV (1), 2011, 11-23.

Cassirer, E. Filosofia luminilor. Piteşti: Ed. Paralela 45. 2003.

Clement, E., Demonque, C., Hansen-Love, L., Kahn, P. Dicţionar Enciclopedic de Filosofie. FILOSOFIA de la A la Z, trad. de Cojocea-Mărculescu, M., Cojocea, A., Bucureşti: Ed. ALL EDUCATIONAL. 1999.

D'Alembert, J. R. Essai sur les éleménts de Philosophie. Paris: Ed. Fayard. 1986, in http://www.corpus-philo.fr/alembert-elements-philosophie.html, accessed on 11.12.2021, 11:54.

***Dicţionarul Enciclopedic. vol. I, A-C. Bucureşti: Ed. Enciclopedică.1993.

***Dicţionarul Enciclopedic. vol. II, D-G. Bucureşti: Ed. Enciclopedică.1996.

***Dicţionarul Explicativ al Limbii Române. Ediţia a II-a. Bucureşti: Ed. Univers Enciclopedic. 1998.

***Dicționarul literaturii române de la origini până la 1900. București: Ed. Academiei. 1979.

D. Draica. Şcoala Ardeleană şi lupta pentru unificarea limbii şi instituirea ortografiei româneşti (cu referire la Ion Budai Deleanu, 1760-1820). Revista Limba Română. Nr. 2(24), 2014, 168-175.

***Enciclopedie de Istorie Universală. trad. de A. Balaci, M. Chelemen, R. Gâdei, S. Venier. Bucureşti: Ed. ALL EDUCATIONAL. 2003.

Fugariu, F. Şcoala Ardeleană. Vol. I. Bucureşti: Ed. Albatros.1970.

N. Laiu, C. Mînăscurtă, A. Dubcoveţchi. Unele aspecte ale iluminismului în țările române. Moldoscopie. Nr. 3(66), 2014,17-24.

***Mic dicţionar filosofic. Ediţia a II-a. Bucureşti: Ed. Politică.1973.

V. Neumann. Iluminismul transilvănean: ecouri europene şi aspiraţii intelectuale locale. ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE – ISTORIE”. XXI, 2013, 381-388.

Newton, I. Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica. I. Londra: Ed. The British Library. 1687, in https://www.bl.uk/collection-items/newtons-principia-mathematica, accessed on 11.12.2021, 9:35.

F. E. Nuţiu. Contribuţia Şcolii Ardelene la dezvoltarea limbii române literare. STUDII ŞI CERCETĂRI DE BIBLIOLOGIE LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI NAŢIONAL „GHEORGHE ŞINCAI – SUB SEMNUL ISTORIEI” PRILEJUIT DE ÎMPLINIREA A 250 DE ANI DE LA NAŞTEREA CĂRTURARULUI (TÂRGU-MUREŞ, 26 – 28 FEBRUARIE 2004)”, Nr. III, in http://bjmures.ro/bd/B/001/08/B00108.pdf, accessed on 2.11.2021, 12:25.

Paty, M. D’Alembert, Jean Le Rond, 1717- 1783, in https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00167171/document, accessed on 21.12.2021, 15:40.

Pompiliu, T. Sub semnul luminilor Samuil Micu. Cluj-Napoca: Ed. Presa Universitară Clujeană. 2000, in http://bjmures.ro/bdPublicatii/CarteStudenti/T/TeodorPompiliu-SAMUIL_MICU.pdf, accessed on 17.11.2021, 11:30.

Puşcaş, G.„Secolul luminilor”şi religia. Bucureşti: Ed. Ştiinţifică.1966.

Stavinschi, M. Istoria astronomiei româneşti. Bucureşti: Institutul Astronomic al Academiei Romane, 2014, in http://www.astro.ro/Prezentare_ROAJ_RO.pdf, accessed on 20.03.2021, 12:40.

Ţarălungă, E. Dicţionar de literatură română. Bucureşti. 2007.

Ţîrdea, T.N., Berlinschi, P.V., Eşanu, A.I. Nistreanu, D. U., Ojovanu, V.I. Dicţionar de Filosofie şi Bioetică. Chişinău: Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova Universitatea de stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”din Republica Moldova. 2003.

Uţă, M. Filosofia iluministă. Craiova: Ed. Aius. 2013.

Web sources

Căruţă, Daria, Iluminismul, in https://ro.scribd.com/presentation/464035432/Iluminismul, accessed on 25.08.2021, 10:20.

Cârlea, Dan, Din istoria medicinei româneşti, in https://ziarullumina.ro/societate/timp-liber/din-istoria-medicinei-romanesti-117611.html, accessed on 22.03.2022, 11:09.

Homocianu, Luis Gabriel, Astronomia românească. Repere istorice, in https://www.scientia.ro/univers/47-astronomie/1614-repere-istorice-ale-astronomiei-romanesti.html, accessed on 21.03.2021, 10:11.

Surcel, Vasile, Horia Hulubei, seniorul atomiştilor români, in https://jurnalul.ro/it/stiinta/horia-hulubei-seniorul-atomistilor-romani-502922.html, accessed on 21.03.2021, 11:06.
DOI: http://dx.doi.org/10.23756/sp.v10i1.741

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Theodora Flaut

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Science & Philosophy - Journal of Epistemology, Science and Philosophy. ISSN 2282-7757; eISSN  2282-7765.